Opleidingen

Opleidingen

Safe Access verzorgt opleidingen voor eigen medewerkers en ook voor bedrijven en ZZP´ers op het gebied van veiligheid. De trainingen worden in de eigen trainingscentra gegeven maar ook bij u op het bedrijf als maatwerkoplossing.

Safe Access is een SOG erkend opleidingsinstituut.

Het aanbod van trainingen en opleidingen:

Onze trainingen en opleidingen

VCA-VOL

Doelgroep

U heeft al een VCA-diploma of u werkt dagelijks volgens de VCA-richtlijnen en bent er daardoor helemaal in thuis. Dan is dit de manier om uw kennis te verzilveren met een officieel diploma. Vervult u een leidinggevende functie of ben u actief als ZZP-er, dan is een VCA VOL certificaat verplicht. In alle andere gevallen volstaat een Basis-VCA certificaat. Ook dit certificaat behaalt u in één dag bij Safe Access.

Doel

VCA-VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA. Met een VCA-VOL diploma kunt u aantonen dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. Niets is belangrijker dan een goede gezondheid. Om een goede gezondheid te behouden moeten we de risico’s op het werk en de werkplek zo veel mogelijk voorkomen. Hiervoor heeft de petrochemische branche eigen regelgeving opgesteld waar alle werknemers en werkgevers zich aan moeten houden. Om duidelijkheid te geven over de inhoud van deze regels kunt u deze VCA cursus volgen.

Opleidingsduur

Opleiding :                                 1 dag

Examen theorie :                     75 minuten

Geldigheidsduur:                    10 jaar

Minimaal aantal deelnemers is 6 personen, maximaal 8 personen.

BHV Basis

Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden.

Kennis van de Nederlandse taal vereist.

Doel

Inhoud cursus Basis BHV

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Brandbestrijding theorie
 • Noodsituaties
 • Alarmeren en evacueren
 • Verbindingen met externe diensten
 • Brandbestrijding praktijk
 • Levensreddende handelingen
 • Redding
 • Het verplaatsen van gewonden
 • Reanimatie

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma Bedrijfshulpverlener, afgegeven door het Nikta.

Een BHV-certificaat behoudt zijn geldigheid indien de BHV-er minimaal deelneemt aan 2 dagdelen BHV-oefeningen per jaar en 1 dagdeel herhaling levensreddende handelen per jaar.

Opleidingsduur

De cursusduur bedraagt 2 dagen.

Ploegleider BHV

Doelgroep

Wanneer de complexiteit en grootte van een bedrijf volgens de wet- en regelgeving vereist dat de BHV-organisatie meerdere BHV-ers telt , wordt er vaak ook een ploegleider aangewezen. De ploegleider coördineert de inzet van BHV-ers in het geval van een incident. Vanuit zijn functie geeft de ploegleider direct leiding aan de BHV-ploeg. Deze leidinggevende rol kan niet worden vervuld zonder uitgebreide kennis van maatregelen, hulpmiddelen, procedures en taakomschrijvingen.

Doelgroep & doel

Personen die leidinggevende taken willen vervullen binnen een bedrijfshulpverlenings-organisatie. Na het volgen van de opleiding is de hoofdtaak van de deelnemer het sturing geven aan de repressieve inzet van het BHV-team. Tevens wordt de kennis uitgebreid over de inzet van de diverse hulpmiddelen.

Doel

Inhoud

 • voorbereiding op de inzet van het bedrijfshulpverleningsteam
 • oefenen met het bedrijfshulpverleningsteam
 • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
 • beheer en controle van de aan het team ter beschikking gestelde middelen
 • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.
Opleidingsduur

Deze cursus bestaat uit 2 dagen met daar tussen een dag huiswerkopdracht.

Ex-Ox-Tox

Gasmeten
Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die een praktische rol spelen bij het bepalen van risico’s ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

Doel

Minimale eisen:
De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en minimaal in het bezit te zijn van het diploma VCA – Basis.

Cursusinhoud:
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Basisbegrippen:
- Zuurstof tekort/teveel
- Vergiftigingsgevaar
- Grenswaarde
- STEL-waarde
- Gedrag gaswolk
- Dampdichtheid
- Concentraties
- Begrip vol. %
- Meten
- Besloten ruimte

Meetprincipe:
- Explosiegevaar
- Explosiegrenzen
- Explosiegebied
- Explosiegevaar sensor
- Meetprincipe
- Meetprincipe elektrochemische sensor
- Signaaloverdracht

Meetapparatuur:
- Soorten meetbuisjes
- Meetpomp
- Meten
- Afwijkingen
- Hoe te gebruiken

Meetbuisjes:
- Aanwezig apparatuur
- Hoe werkt het
- Wat kan wel en wat kan niet

Opleidingsduur

De cursusduur is 2 dagen en is inclusief theorie- en praktijkexamen.

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een SOG theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Buitenwacht / Mangatwacht

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petro-) chemisch bedrijventerrein toezicht moeten houden op medewerkers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Tijdens de training leren zij hoe zij toezicht moeten houden bij een besloten ruimte en hoe te handelen in een noodsituatie. Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Doel

Minimale eisen:
De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en in het bezit te zijn van het diploma VCA - Basis.

Cursusinhoud:
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie:

 • arbo-wetgeving
 • vergunningssystemen
 • gevaren in besloten ruimten
 • eviligheidsmaatregelen in besloten ruimten
 • interpretatie van metingen
 • herkennen van gevaar en noodsituaties

Praktijk:

 • handelen in noodsituaties
 • handelen in normale situaties
 • communicatie

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een examen die voldoet aan de eind- en toets- termen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het certificaat "Werken als Buitenwacht" conform SSVV, behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Onafhankelijke Adembescherming  Ademluchtdrager

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die onafhankelijke adembescherming dienen te dragen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Doel

Minimale eisen:
De cursist dient medisch goedgekeurd te zijn voor Ademluchtdrager en in het bezit te zijn van het diploma VCA-Basis.

Cursisinhoud:
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Afhankelijke en onafhankelijke adembescherming
 • het ademluchtmasker
 • de ademluchtmaskerdrager
 • effecten bij het dragen en gebruiken van ademlucht
 • veiligheid
 • praktijk
 • samenvatting
 • evaluatie

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een SOG theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt het diploma "Ademluchtdrager" behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Opleidingsduur

Opleiding :                                 1 dag

Examen theorie :                     75 minuten

Geldigheidsduur:                    10 jaar

Minimaal aantal deelnemers is 6 personen, maximaal 8 personen.

Training reanimatie met AED

Deze training is bedoeld om mensen die niet in het bezit zijn van een EHBO of BHV diploma toch de kans te geven om te leren reanimeren en werken met de AED.

duur van de training is 1/2 dag met maximaal 12 deelnemers.

Ook voor getrainde mensen is dit een nuttige aanvulling.

Eerstelijns Interventiespecialist

(IS 007)

Doelgroep

Medewerkers die als buitenwacht instaan voor het veiligheidstoezicht op werknemers die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verrichten;

Medewerkers die in geval van nood instaan voor de uitvoering van eerstelijnsinterventie. Medewerkers die in de (petro)chemie werken, moeten dit examen afleggen in een erkend centrum. 

Toelatingsvoorwaarden

 • De cursist moet minimaal 18 jaar zijn;
 • Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid;
 • In het bezit zijn van een geldig diploma: werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming IS-008 of IS-081.
Doel

De opleiding beoogt het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van veiligheidswacht bij het betreden van en het werken in besloten ruimtes gepast te kunnen uitvoeren. Dit houdt o.a. in:

 • Toepassen van vergunningensystemen en de betredingsprocedures;
 • Correct werken met valbeveiliging;
 • Communicatie met de betreders;
 • Kennen van de mogelijke gevaren en risico’s van besloten ruimtes;
 • Kennen van de veiligheidsmaatregelen bij het werken in besloten ruimte;
 • Interpreteren van metingen;
 • Correct reageren en optreden in geval van noodsituaties;
 • Toepassen technieken van eerstelijns interventie.
Opleidingsduur

Opleiding :            1 dag

Examen theorie :  20 minuten (maximum 30 minuten)

Examen praktijk : 20 minuten

Geldigheidsduur:   3 jaar.

Minimaal aantal deelnemers is 6 personen, maximaal 8 personen.

Kleine Blusmiddelen & Water – en schuim voerende armaturen

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie moet beschikken over vaardigheden in het bestrijden, dan wel beperken, van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen. De training kan per doelgroep/organisatie aangepast worden. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Doel

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal.

 

Inhoud van de training:

De training bestaat uit een theorie gedeelte en praktijklessen. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 

 

Theorie:

- Verbranding en blussing

- Branddriehoek/vijfhoek

- Wat te doen bij brand

- Tactiek van brandbestrijding

- Blusmethoden

- Blusstoffen

- Gebruik draagbare (kleine) blusmiddelen

- 112-melding

- Algemene regels Praktijk:

- Persoonlijke veiligheid

- Verschil in blusstoffen (CO2/Sproeischuim)

- Vaardigheidstraining blustoestellen

Opleidingsduur

De cursusduur is ½ dag en is inclusief theorie- en praktijkexamen.

 

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een Safe-Access BV  theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat “Blusmiddelen met water- en schuim voerende armaturen” behaald. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Aanvraagformulier opleidingen

Met dit formulier kunt u een offerte opvragen voor een opleiding bij SafeAccess B.V.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input